ประกาศ

สื่อทั้งหมดไม่ว่าบทความวารสาร ซีดี ดีวีดี ยืมได้ที่ห้อง 13104 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้นล่าง ทุกวัน จันทร์ - ศุกร เวลา 8.00- 12.00 ไม่บริการสื่อท่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนการจัดทำคลังสือสิ่งพิมพ์มัลติมีเดียและให้บริการ โดยการบริจาคเงินให้กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแต่ศรัธา ติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สื่อสิ่งพิมพ์ตึกดำมหาชัยคืออะไร

ตามที่กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำ แหล่งสืบค้นและให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ โดยกองทุนได้รับบริจาคสื่อสิ่งพิมพ์จากผู้มีจิตกุศล จำนวนมาก มีสื่อจำนวนหนึ่งที่อาจไม่ถูกต้องลิขสิทธิ์ตามกฏหมายจึงไม่สามารถที่จะให้บริการได้ และหากนำสื่อใดไปใช้แล้วพบว่าไม่น่าจะถูกต้อง โปรดแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งมาที่ dreamdeemak@gmail.com จะขอบพระคุณมาก

หมายเหตุ
ตึกดำ: เป็นชื่ออาคารที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างนักศึกษาและอาจารย์สมัยเมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยครู และใช้เป็นห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
มหาชัย: เป็นชื่อภูเขาที่สวยงามมองเห็นโดดเด่นแต่ไกล อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ